serigraphs/silkscreens (45)

Eugenio Carmi

Geometrische Komposition

colour silkscreen
size: 17.6 x 17.6 inches

EUR 240.00

Eugenio Carmi

Geometrische Komposition

colour silkscreen
size: 17.6 x 17.6 inches

EUR 240.00

Eugenio Carmi

Geometrische Komposition

colour silkscreen
size: 17.6 x 17.6 inches

EUR 240.00

Eugenio Carmi

Geometrische Komposition

colour silkscreen
size: 15.2 x 16.0 on 17.6 x 17.6 inches

EUR 240.00

Almir Mavignier

Geometrische Komposition

colour silkscreen
size: 15.0 x 9.9 on 16.2 x 11.1 inches

EUR 240.00

Almir Mavignier

Geometrische Komposition

colour silkscreen
size: 15.0 x 9.9 on 16.2 x 11.1 inches

EUR 240.00

Almir Mavignier

Geometrische Komposition

colour silkscreen
size: 15.0 x 9.9 on 16.2 x 11.1 inches

EUR 240.00

Almir Mavignier

Geometrische Komposition

colour silkscreen
size: 15.0 x 9.9 on 16.2 x 11.1 inches

EUR 240.00

James Juszczyk

Geometrische Komposition

colour silkscreen
size: 15.4 x 13.7 on 23.4 x 19.5 inches

EUR 150.00

James Juszczyk

Geometrische Komposition

colour silkscreen
size: 15.4 x 13.7 on 23.4 x 19.5 inches

EUR 150.00

James Juszczyk

Geometrische Komposition

colour silkscreen
size: 15.4 x 13.7 on 23.4 x 19.5 inches

EUR 150.00

Willi Baumeister

Komposition

colour silkscreen
size: 4.3 x 2.0 inches

EUR 850.00

Friedensreich Hundertwasser

Kreisverkehr der Straßengekreuzigten

colour silkscreen
size: 16.8 x 22.8 on 19.1 x 26.3 inches

EUR 3,600.00

Friedensreich Hundertwasser

Ein Regentag mit Walter Kampmann

colour silkscreen
size: 16.0 x 23.8 on 20.3 x 26.7 inches

EUR 3,800.00

Friedensreich Hundertwasser

Nachtzug

colour silkscreen
size: 21.8 x 28.7 inches

EUR 5,000.00

Jürgen Partenheimer

Signatur 39

colour silkscreen
size: 11.7 x 11.3 inches

EUR 180.00

Friedensreich Hundertwasser

Regen auf Regentag

colour silkscreen
size: 17.2 x 24.2 on 18.7 x 26.1 inches

EUR 4,200.00

Friedensreich Hundertwasser

Kreisverkehr der Straßengekreuzigten

colour silkscreen
size: 15.2 x 22.4 on 19.3 x 26.1 inches

EUR 1,500.00

Friedensreich Hundertwasser

Die Häuser hängen unter den Wiesen

colour silkscreen
size: 15.8 x 23.0 on 19.1 x 26.1 inches

EUR 4,800.00

Friedensreich Hundertwasser

Yellow last will

colour silkscreen
size: 20.5 x 29.1 inches

EUR 7,200.00

Friedensreich Hundertwasser

Slow travel under the sun

colour silkscreen
size: 25.5 x 16.2 on 29.6 x 21.8 inches

EUR 6,500.00

Andy (after) Warhol

Marilyn Monroe

colour silkscreen
size: 35.5 x 35.5 inches

EUR 360.00

Andy (after) Warhol

Marilyn Monroe

colour silkscreen
size: 35.5 x 35.5 inches

EUR 360.00

Andy (after) Warhol

Marilyn Monroe

colour silkscreen
size: 35.5 x 35.5 inches

EUR 360.00

Andy (after) Warhol

Marilyn Monroe

colour silkscreen
size: 35.5 x 35.5 inches

EUR 360.00

Andy (after) Warhol

Marilyn Monroe

colour silkscreen
size: 35.5 x 35.5 inches

EUR 360.00

Andy (after) Warhol

Marilyn Monroe

colour silkscreen
size: 35.5 x 35.5 inches

EUR 360.00

Andy (after) Warhol

Marilyn Monroe

colour silkscreen
size: 35.5 x 35.5 inches

EUR 360.00

Joseph Beuys

Tramstop

silkscreen
size: 38.6 x 24.6 inches

EUR 2,800.00

Joseph Beuys

Tram Stop

silkscreen on paper
size: 38.9 x 27.2 inches

EUR 1,500.00